atəşbar


atəşbar
f. 1) od yağdıran, çox isti, yandırıcı; 2) m. hərarətli, qızğın, qızmış

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • SBAR — is a technique used for prompt and appropriate communication in the British National Health Service. SBAR is an acronym that stands for: Situation, Background, Assessment, Recommendation. Situation Identify yourself and the Site you are calling… …   Wikipedia

  • sbâr — sbîr interj. – Sugerează ideea de frison. – var. zbîr. Creaţie expresivă, de la bîr, cu s expresiv; pentru formare, cf. şi sfîr, svîr. – Der. sbîrci, vb. (a se clătina, a face să tremure o suprafaţă netedă, ca de ex. oglinda apei; a brăzda, a… …   Dicționar Român

  • cəsbar — (Kürdəmir) yarıq, çatlaq. – Barı hörəndə çalışırığ ki, cəsbar tüşməsin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • atəşbar — sif. <fars.> şair. Od yağdıran, qızğın, hərarətli. Batdı əncüm, çıxdı gün, ya bir əsiri eşqdir; Tökdü dürri əşkü çəkdi ahiatəşbar sübh. F.. Məktəbi qəmdə bu dərs olmuş lisanım əzbəri; Tiri atəşbari qəmdən dağidar olmuş cahan. M. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • læsbar — læs|bar adj., t, e …   Dansk ordbog

  • maskinlæsbar — ma|skin|læs|bar adj., t, e …   Dansk ordbog

  • sbarbare — sbar·bà·re v.tr. 1. AD fare la barba, radere: il barbiere lo ha sbarbato male Sinonimi: radere, rasare. 2. TS industr. nell industria tessile e metallurgica, sottoporre a sbarbatura 3. BU svellere dalle radici, sradicare una pianta | fig.,… …   Dizionario italiano

  • sbarbarire — sbar·ba·rì·re v.tr. BU liberare dalla barbarie, incivilire Sinonimi: dirozzare, incivilire. {{line}} {{/line}} DATA: av. 1742. ETIMO: der. di barbaro con s e ire …   Dizionario italiano

  • sbarbarirsi — sbar·ba·rìr·si v.pronom.intr. BU liberarsi dalla barbarie, incivilirsi …   Dizionario italiano

  • sbarbarito — sbar·ba·rì·to p.pass., agg. → sbarbarire, sbarbarirsi …   Dizionario italiano